วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


ประวัติส่วนตัว
ชื่อนายจีรศักดิ์ พรหมคุณ ชื่อเล่น เชน
เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 อายุ 20ปี
ที่อยู่ 094 บ.เหล็ก อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
ช่องทางการติดต่อ tell:084-9207286
                                 0837-227946
                           FB: จีรศักดิ์ พรหมคุณ
                 Line: chain2540
ศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หลักสูตรปริญญาตรี 
แผนกบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5 ความคิดเห็น: